Điều khoản và Điều kiện

Đây là các điều khoản và điều kiện của dịch vụ áp dụng cho việc sử dụng trang web 123B của người dùng. 

Các điều khoản này áp dụng cho mọi hình thức sử dụng trang web này. Chúng tôi có quyền cập nhật hoặc điều chỉnh các điều khoản và điều kiện sử dụng này bất kỳ lúc nào. Chúng tôi có thể thay đổi các điều khoản một cách thường xuyên và những thay đổi  này sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi được truy cập từ trang web này.

Người chơi phải làm quen với các điều khoản và điều kiện trước khi sử dụng các tài nguyên của trang web.

Điều Khoản và Điều kiện

Điều khoản và điều kiện 123B

Điều khoản và điều kiện về dịch vụ

Tất cả khách truy cập vào trang web của chúng tôi được coi là người dùng các dịch vụ của trang web.

Các dịch vụ của trang web này được biểu thị bằng việc công bố thông tin về các trận đấu bóng đá như dự đoán, gợi ý, thống kê, kết quả các trận đấu đã diễn ra và lịch thi đấu. 

Các dự đoán được tạo ra bằng thuật toán toán học phức tạp và độc nhất dựa trên dữ liệu thống kê bóng đá sau đó được hiển thị cho người dùng.

Tất cả các dự đoán bóng đá do 123B cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo và mỗi người dùng sử dụng thông tin từ trang web này theo quyền kiểm soát hợp lý cá nhân.

123B cung cấp nội dung liên quan đến thể thao và thống kê, do đó nó là tồn tại như một nhà xuất bản thông tin và không chấp nhận bất kỳ hình thức cá cược nào.

Chúng tôi có trách nhiệm xác nhận tính chính xác của bất kỳ thông tin nào chúng tôi đăng trên website 123B, nhưng chúng tôi không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào, cho dù là rõ ràng hay ngụ ý, liên quan đến tính xác thực của những thông tin đó.

Các dự đoán đơn thuần chỉ là thể hiện quan điểm cá nhân của 123B. Mỗi người chơi nên nhận thức được rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ rủi ro nào phát sinh từ bất kỳ quyết định nào mà các bạn đưa ra sau khi truy cập vào trang web.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu thông tin được tạo ra trên trang web này không đủ tính chính xác, hoàn thiện hay không mang tính thời sự. 

Nội dung  của trang web này chỉ cung cấp cho thông tin tổng quát và không nên được sử dụng hoặc đặt làm cơ sở duy nhất để ra quyết định mà không tham khảo các nguồn thông tin chính, chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời khác. Mọi sự tín nhiệm vào các nguồn tài liệu trên trang web này là quyết định của bạn.

Quyền hạn của chúng tôi

Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc gỡ bỏ, tạm thời hoặc vĩnh viễn, trang web (hoặc bất kỳ phần nào của nó) có hoặc không có thông báo cho bạn và xác nhận rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sự thay đổi hoặc gỡ bỏ nào của website 123B.

Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện này theo thời gian.

Chúng tôi có quyền chấm dứt hoặc đình chỉ việc sử dụng website 123B của bạn bất kỳ lúc nào và mà không cần đưa ra một cảnh báo nào nếu bạn vi phạm các điều khoản này, hoặc nếu chúng tôi có cơ sở pháp ly để tin rằng bạn đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào. Chúng tôi có quyền từ chối dịch vụ cho bất kỳ ai vì bất kỳ lý do gì vào bất kỳ thời điểm nào.

Điều Khoản và Điều kiện
                                                       Điều khoản & Điều kiện tại website 123B

Nghĩa vụ của người dùng

Bạn không được sử dụng sản phẩm của chúng tôi cho bất kỳ mục đích trái phép hoặc bất hợp pháp nào và cũng không được vi phạm quy định nào vượt quá quyền hạn của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn vào luật bản quyền).

Bạn không được phát tán bất kỳ phần mềm độc hại hoặc virus  hay bất kỳ chương trình nào mang tính chất phá hoại.

Vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào sẽ dẫn đến chấm dứt ngay lập tức dịch vụ của bạn.

Bạn đồng ý không tái sản xuất, nhân bản, sao bán, bán, khai thác bất kỳ phần nào của dịch vụ.

Quy định Khác

Ngoại trừ những điều khoản và điều kiện quy định ở trên, không có bất kỳ sự bảo đảm, điều kiện hoặc các điều khoản khác nào được thể hiện hoặc ngụ ý bởi bên thứ ba.

Mọi câu hỏi, ý kiến ​​hoặc thắc mắc xin gửi qua email sử dụng biểu mẫu liên hệ.

Chúng tôi hành động theo nguyên tắc và trách nhiệm của mình và chúng tôi không đại diện cho bạn hoặc bất kỳ người khác nào khác.

Bằng việc tuân thủ các điều khoản về Internet  như là một hệ thống toàn cầu, trang web này hoạt động trên toàn thế giới và không có một sự đảm bảo nào về việc trang web này tuân thủ các quy định và luật pháp địa phương.

Các điều khoản và điều kiện này được sửa đổi lần cuối vào ngày 20/05/2018.

Nếu chúng tôi có ý định cập nhật các điều khoản và điều kiện sử dụng của chúng tôi, chúng tôi sẽ cập nhật nó một cách nhanh chóng  và thông báo ngày sửa đổi.

Để biết thêm thông tin, vui lòng kiểm tra chính sách bảo mật của chúng tôi.